AMPA – IGE LAUKIZ

Laukizko Eskolako Guraso Elkartea – Asociación de madres y padres de la escuela de Laukiz

OOG-OMR

omr

Orrialde honetan OMR-ren bileraren laburpenak  ikusi eta deskargatu ditzakezu. Egin klik dokumentua zabaltzeko.


En esta página puedes ver y descargarte los resumenes de las reuniones del OMR. Haz click para abrir el documento.

 

Zer da Eskola Kontseilu bat (OOG)?

Eskola Kontseilua (OOG), ikastetxeko organo ordezkapen gorena, parte-hartze demokratiko eta erabakiak hartzeko organo gorena da eta izaten jarraitu behar du, antolakuntzan, funtzionamenduan eta ikastetxearen gobernuan. Hortxe erabakitzen dugu nolakoa den gure ikastexea.

Nahitaezkoa da Eskola Kontseilua eratzea ikastetxe guztietan.

Zertarako da Eskola Kontseilua?

Eskola Kontseilu batek gobernatu eta erabakiak hartzen ditu arlo garrantzitsu hauetan, besteak beste:

 • Ikastetxearen proiektua, ikastetxearen lerro orokorrak markatzen dituena: helburuak, baloreak, eta abar.
 • Urteko programazioa.
 • Ikasleen onarpena.
 • Eskola-jantokia.
 • Aurrekontua.
 • Ordutegi eta egutegia.
 • Eskolaz kanpoko ekintza eta osagarrien irizpideak.
 • Nola zaindu eta berritu instalazioak.
 • …ikastexean sor daitekeen gatazken konponbideak bilatzen dira Eskola Kontseiluan.

Zergatik parte hartu behar dugu Eskola Kontseiluetan?

 • Ikastetxe demokratikoak nahi ditugulako.
 • Gure seme-alaben heziketa hobetu dezakegulako.
 • Ideiak ematen dakigulako.
 • Irakasleekin partekatzen dugulako heziketaren ardura.

Nor aurkeztu daiteke? 

Edozein ikastetxe publikotako ikasle baten aita, ama, edo tutorea den edonor. Zure IGE Ikastetxeko Guraso Elkarteak zerrenda bat aurkezten badu, botoa eman iezaiozu! Gure seme-alabe heziketa hobetu eta interesak babesten lagunduko du, baita eskola publikoarenak ere.

Aukeratutako pertsonen lanak federazio bakoitzaren babesa izango du: BAIKARA Gipuzkoan, BIGE Bizkaian eta DENON ESKOLA Araban, baita EHIGE Euskal Herriko Konfederazioarena ere.


¿ Que es un Consejo Escolar (OMR)? 

El Consejo Escolar (OMR) es y debe seguir siendo, el Organo de Máxima Representación, de participación democrática  y de toma de decisiones de la comunidad escolar, en la organización, funcionamiento y gobierno del centro. Es ahí donde decidimos cómo es nuestro centro.

Es obligatorio constituir un Consejo Escolar en todos los centros.

¿Para que sirve un Consejo Escolar?

Un Consejo Escolar decide y gobierna sobre aspectos tan importantes como:

 • El proyecto educativo del centro escolar, que marca las lineas generales del centro como objetivos, valores, etc.
 • La programación anual.
 • La admisión de alumnas y alumnos.
 • El comedor escolar.
 • El presupuesto.
 • El horario y el calendario.
 • Los criterios para las actividades extraescolares y complementarias.
 • Cómo cuidar y renovar las instalaciones.
 • …en el Consejo Escolar se buscan soluciones a los conflictos que puedan surgir en el centro.

¿Por qué tenemos que participar en los Consejos Escolares?

 • Porque queremos escuelas democráticas.
 • Porque podemos mejorar la educación de nuestras hijas e hijos.
 • Porque sabemos aportar ideas.
 • Porque la educación es una responsabilidad compartida con el profesorado.

¿Quien puede presentarse?

Cualquier madre, padre, tutor o tutora que tenga escolarizados a sus hijos e hijas en el centro educativo. Si en tu centro escolar, la AMPA Asociación de Madres y Padres presenta  una lista con personas que quieren participar, ¡Dale tu voto! Sin duda, servirá  para mejorar la educación y proteger los intereses de nuestros hijos e hijas, y de la escuela publica, nuestra escuela.

El trabajo de las personas elegidas estará apoyado por cada una de las federaciones territoriales: BAIKARA en Gipuzkoa, BIGE en Bizkaia y DENON ESKOLA en Araba, y por la Confederación de Euskal Herria EHIGE:

 

« Bilerak – Reuniones

A %d blogueros les gusta esto: